Route naar aardgasvrije wijken

Nederland wil naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Dat betekent o.a. dat er ca. 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld gaan worden; een hele opgave. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol als regisseur; denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk etc. De workshop "Route naar een aardgasvrije wijk"  geeft inzicht in de rolverdelingen en verantwoordelijkheden. Tijdens het spel stippelen gemeenten samen met hun 'transitiepartners'  een route uit naar een aardgasvrije wijk. Daarbij wordt al doende inzichtelijk welke acties door welke partijen op welk moment in het proces genomen zouden moeten worden en wie daarbij de lead heeft. 

Visualeren energietransitie-proces

Het kaartspel visualiseert de stand van de discussie; er worden kaarten neergelegd, weer verschoven naar voor of juist naar achter, er wordt geforcast en gebackcast en uiteindelijk ontstaat een beeld van het proces in grote lijnen; een eerste grof 'procesontwerp'.

Casus uit de praktijk

Inmiddels hebben we het spel een aantal keren in kleinere groepen bij gemeenten gespeeld, waarbij we werkten met een werkelijke casus, een wijk binnen de gemeenten die mogelijk binnenkort van het aardgas af zou kunnen. We bespreken tussentijds wat we zien. Klopt het bijvoorbeeld dat aan een bewonersinitiatief een grote rol wordt toegedacht voor wat betreft de communicatie naar hun 1500 mede-wijkbewoners; wil en ken een initiatief die rol op zich nemen? Wat komt eerst, wat daarna?

Concrete handvatten om verder te kunnen

Aan het einde van het spel volgt een uitgebreide nabespreking; wat betekent de route die er nu ligt met alle acties die gekoppeld zijn aan verschillende partijen? Zitten die bedoelde partijen allemaal al aan tafel; wie gaat hen benaderen? Welke concrete afspraken kunnen er aan hand van de route gemaakt worden, wat is er nodig aan verder voorwerk?


Programma

Welkom

  • Klimaatwarming-up: inleiding en discussie over aardgasvrije wijken
  • Afwegingen rond de belangrijkste vraagstukken en in de werkwijze naar aardgasvrije wijken

Pauze

  • Oefening 1 - aardgasvrij denken
  • Oefening 2 - route naar een aardgasvrije wijk

Afronding


Workshopbegeleiders

Marjo Kroese: deskundige op het gebied van aardgasvrije wijken en van de vragen, stappen, knelpunten en wijzen van aanpak die daarbij komen kijken. Zij heeft het spel “Route naar een aardgasvrije wijk” ontwikkeld, dat inmiddels in vele grote en kleine gemeenten met professionals en bewoners wordt gespeeld om meer inzicht te krijgen in het proces, de actoren en de nodige acties.


Prijs

Deze workshop wordt in onderling overleg met één of meer gemeenten en/of een regio, provincie of waterschap op maat georganiseerd. Omdat Marjo Kroese partner is van Klimaatverbond Nederland kan er zo een interessant arrangement tot stand komen, dat maximaal inspeelt op de behoefte van de deelnemers.

Voor meer informatie over deze workshop kunt u contact opnemen met Klimaatverbond Nederland: info@klimaatverbond.nl of 088-0238900.

Meer informatie

Workshops

Samen met bewoners op klimaatavontuur: Warmteplannen, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES)

Samen met bewoners op klimaatavontuur: Warmteplannen, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES)

Met het nieuwe klimaatakkoord wordt duidelijk dat bewoners in een vroeg stadium bij de plannen betrokken moeten worden. Voor gasvrije wijken & dorpen en bij wind op land is een goede relatie met verschillende soorten bewoners nodig. De cruciale vraag is: Hoe doe je dat?

Lees verder
Gedragsverandering inzetten voor een duurzame gemeentelijke organisatie

Gedragsverandering inzetten voor een duurzame gemeentelijke organisatie

Jullie organisatie wil graag verduurzamen: uw gemeente wil graag het goede voorbeeld geven en duurzaam werken past in de opgestelde klimaatdoelstellingen. Maar hoe pak je dit aan? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers actief bijdragen? In deze workshop zetten we inzichten uit de gedragspsychologie in om samen tot een actieplan te komen waarmee je vandaag nog kan beginnen.

Lees verder
Klimaatwarming-ups: 1-daagse cursussen over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

Klimaatwarming-ups: 1-daagse cursussen over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

De Klimaatwarming-ups zijn eendaagse workshops verdeeld over twee actuele thema's: aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast). Thema’s die in toenemende mate tot vragen van bezorgde burgers zullen leiden en die om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek vragen. Wat moet je weten over deze onderwerpen en wat kan je als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden?

Lees verder
Route naar aardgasvrije wijken

Route naar aardgasvrije wijken

Nederland wil naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Dat betekent o.a. dat er ca. 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld gaan worden; een hele opgave. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol als regisseur; denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk etc. De workshop "Route naar een aardgasvrije wijk"  geeft inzicht in de rolverdelingen en verantwoordelijkheden. Tijdens het spel stippelen gemeenten samen met hun 'transitiepartners'  een route uit naar een aardgasvrije wijk. Daarbij wordt al doende inzichtelijk welke acties door welke partijen op welk moment in het proces genomen zouden moeten worden en wie daarbij de lead heeft. 

Lees verder

Klimaatverbond Nederland