Ruggengraat voor het klimaat: regie in een complex spelersveld

Deze korte workshop geeft je een frisse en scherpe blik op het regie voeren in een complex spelersveld. Hij voedt je om, samen met je gemeente en/of regio, de ambitieuze doelen van het klimaatbeleid daadwerkelijk te helpen realiseren. Dat gebeurt door de inzet van een ruggengraat, die gebaseerd is op multi-actor procesmanagement. Een mooie kapstok om volgende stappen te zetten in het vormgeven van een effectief klimaatbeleid!

Belang van de spelers

Klimaatbeleid is uitdagend. Vele sterk van elkaar verschillende spelers moeten de handen op nieuwe manieren ineen slaan. Het is lastig om inzicht in hun drijfveren te krijgen. Partijen streven hun eigen doelen na. Rollen en belangen stapelen. Praten, dat lukt wel. Maar concreet stappen zetten is lastig, wie praat houdt zelden de portemonnee vast, en opschaling is moeilijk. Soms gaat de zaak zelfs helemaal op slot.

Belangrijke vragen

Hoe structureer je gemeentelijk en regionaal klimaatbeleid? Hoe houd je overzicht? Hoe voer je regie? Hoe krijg je grip op de zaak, op een dusdanige manier dat je ook echte beweging veroorzaakt? In de workshop maak je kennis met een set praktische inzichten, methoden en gereedschappen rond multi-actor procesmanagement, die precies op deze vragen insteekt. Hierbij draait het om samenwerking, samenhang en waardecreatie.

Ruggengraat als basisstructuur

Samen gaan we aan de slag om meer grip te krijgen op het spelersveld rond klimaat en energie. Klimaat(overleg)tafels vormen slechts één van de ingrediënten. Een ruggengraat wordt geschetst als basisstructuur. Het principe is eenvoudig: zolang je ruggengraat niet in conditie is, kom je slecht vooruit. Breng dus je ruggengraat in conditie! Je analyseert de ruggengraat van je eigen organisatie. Bij discussies en concrete oefeningen worden zoveel als mogelijk je eigen vragen als uitgangspunt genomen.

Klaargestoomd voor klimaatbeleid

Na deze workshop heb je een frisse kijk op het vormgeven en uitvoeren van klimaatbeleid, en het samen met anderen concreet realiseren van klimaatdoelen. Je bent opgeladen en toegerust om het klimaatbeleid in je gemeente en regio naar een volgend plan te brengen. Op naar ruggengraat voor het klimaat!

Voor wie

De workshop is bedoeld voor professionals die zich wel eens achter hun oren krabben, als ze kijken naar de omvang van de klimaatopgave. Die vertrouwen hebben in onze menselijke vermogens, maar die ook beseffen dat we er met alleen het uitspreken van ambities niet komen. Ze zijn verantwoordelijk en/of betrokken bij het vormgeven van gemeentelijk, regionaal en/of provinciaal klimaatbeleid. Ook voor waterschappen kan de ruggengraat ingezet worden.


Programma

Welkom

  • Introductie
  • Waar loopt u tegenaan?
  • Toon ruggengraat!
  • Het spelersveld: sterke en zwakke plekken
  • Zicht op spelers: PAIR analyse
  • Consequenties voor uw klimaatbeleid

Workshopbegeleider

Henk Diepenmaat, directeur van Actors Procesmanagement BV, heeft dertig jaar ervaring in grip krijgen op en doelgericht werken in complexe spelersvelden. Wat hem het meest inspireert, is het verbeteren van maatschappelijke praktijken. Henk is Professorial Fellow aan ICIS, het duurzaamheids­instituut van Maastricht University.


Prijs

Deze workshop wordt in onderling overleg met één of meer gemeenten en/of een regio, provincie of waterschap op maat georganiseerd. Omdat Henk Diepenmaat partner is van Klimaatverbond Nederland kan er zo een interessant arrangement tot stand komen, dat maximaal inspeelt op de behoefte van de deelnemers. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Voor meer informatie over deze workshop kunt u contact opnemen met Henk Diepenmaat via Klimaatverbond Nederland: info@klimaatverbond.nl of 088-0238900.

Meer informatie

Workshops

Samen met bewoners op klimaatavontuur: grootschalige opwek & wind op land

Samen met bewoners op klimaatavontuur: grootschalige opwek & wind op land

In  'Samen met bewoners op klimaatavontuur' zetten we de bewoners centraal en helpen we jou om samen te werken met bewoners. We maken gebruik van storytelling en systemisch werk. Eigen verhalen van bewoners geven inzicht in hun dagelijks leven en beleving. Systemisch werk legt patronen bloot en helpt posities te verhelderen. Zo gaan we samen aan de slag.

Lees verder
Gedragsverandering voor een beter klimaat

Gedragsverandering voor een beter klimaat

Jullie organisatie wil graag verduurzamen: dit past bij het gestelde doel om in 20130 klimaatneutraal te zijn en  vindt  het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Maar hoe pak je dit aan? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers actief bijdragen? In deze workshop zetten we inzichten uit de gedragspsychologie in om samen tot een actieplan te komen waarmee je vandaag nog kan beginnen.

Lees verder
Klimaatwarming-ups: 1-daagse cursussen over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

Klimaatwarming-ups: 1-daagse cursussen over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

De Klimaatwarming-ups zijn eendaagse workshops verdeeld over twee actuele thema's: aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast). Thema’s die in toenemende mate tot vragen van bezorgde burgers zullen leiden en die om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek vragen. Wat moet je weten over deze onderwerpen en wat kan je als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden?

Lees verder
Route naar aardgasvrije wijken

Route naar aardgasvrije wijken

Nederland wil naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Dat betekent o.a. dat er ca. 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld gaan worden; een hele opgave. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol als regisseur; denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk etc. De workshop "Route naar een aardgasvrije wijk"  geeft inzicht in de rolverdelingen en verantwoordelijkheden. Tijdens het spel stippelen gemeenten samen met hun 'transitiepartners'  een route uit naar een aardgasvrije wijk. Daarbij wordt al doende inzichtelijk welke acties door welke partijen op welk moment in het proces genomen zouden moeten worden en wie daarbij de lead heeft. 

Lees verder

Klimaatverbond Nederland