Over de Klimaatacademie

De Klimaatacademie is een initiatief van Klimaatverbond Nederland en wil leden (en niet-leden) kennis en hands-on oplossingen aanreiken waarmee zij koplopers in de energietransitie kunnen zijn. In de Klimaatacademie vind je workshops en publicaties die in de loop van het jaar verder worden aangevuld.

Energietransitie versnellen, klimaatbeleid innoveren

Klimaatverbond Nederland wil de energietransitie versnellen. In de Klimaatacademie bieden we professionals handvatten om daar waar het stagneert toch te kunnen doorpakken. Om van het klimaatbeleid en de energietransitie een innovatie te maken waaraan bewoners, bedrijven en overheden gezamenlijk maar met verschillende  verantwoordelijkheden en mogelijkheden werken.

Workshops

Voor professionals die koploper in de energietransitie willen zijn, biedt de Klimaatacademie inspirerende en interactieve workshops. De workshops worden verzorgd door klimaatprofessionals die verbonden zijn aan Klimaatverbond Nederland. Daarmee haal je gegarandeerd de juiste hands-on klimaatkennis in huis. De diverse workshops zijn ook te combineren met bijvoorbeeld een inspiratiedag. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Publicaties

Gedegen onderzoeken, interessante praktijkcases, inspirerende resultaten. Op de website van de Klimaatacademie tref je publicaties van klimaatprofessionals over de versnelling van de energietransitie en innovatie van het klimaatbeleid. Deze publicaties zijn verschenen in het kader van projecten waarbij Klimaatverbond Nederland betrokken is. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de workshops of organiseer je een evenement waarbij je één of meerdere onderdelen van de Klimaatacademie een plek wilt geven? Aarzel niet en neem contact met ons.

Publicaties

Stijgende energievraag door toename airco’s

Stijgende energievraag door toename airco’s

De hittegolfen van de afgelopen jaren zorgen voor koeltebehoefte. Om de hitte te bestrijden hebben we in Nederland deze zomer massaal airco’s en ventilatoren aangeschaft. Omdat deze apparaten tijdens extreme hitte echter op volle toeren draaien, stijgt hiermee ook de energievraag. Uit onderzoek van Klimaatverbond Nederland blijkt dat overheden deze extra energievraag amper tot niet in beeld hebben. “En dat is zorgelijk”, stelt Jan Engels, kwartiermaker van Klimaatverbond Nederland.

Lees verder
Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Klimaatverbond Nederland pleit voor versnelling van de invoering van maatregelen om hittelast te beperken. Het is van belang dat gemeenten een lokaal hitteplan opstellen, waarbinnen lokale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van 'voor-hitte-kwetsbare mensen' hun samenwerking intensiveren en activiteiten opvoeren tijdens een hitteperiode.

Lees verder
Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie.

Lees verder
Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Het programma van de Green Deal Scholen is op de eindmeting na nagenoeg afgerond. Een nieuw initiatief gaat van start, want het werk is nog niet af. De intenties zijn goed, er is volop aandacht voor duurzaamheid bij schoolbesturen. De koplopers zijn uit de startblokken. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om schaal te realiseren, volume te bereiken en een complex spelersveld grootschalig in beweging te krijgen richting realisatie van duurzaamheid. 

Lees verder

Klimaatverbond Nederland