Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie.

De belangrijkste les die deze burgergesprekken hebben gegeven, is dat mensen de democratie willen versterken, mee willen praten en mee willen doen. Er zijn genoeg ideeën, kennis en ervaringen om dat waar te kunnen maken. Laten we die uitdaging oppakken. 

Burgergesprekken over het Klimaatakkoord

De bovenstaande alinea's vormen de slotalinea van het burgerrapport 'Meedenken om mee te doen'. Voor de zomer heeft het NPBO samen met het Klimaatavontuur vijf burgergesprekken over het Klimaatakkoord georganiseerd, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de SER Borgingscommissie. Dit ook in samenwerking met het Klimaatverbond Nederland. Het waren mooie, ontwapenende en soms knetterende gesprekken waar de spanning in de samenleving over het Klimaatakkoord aanwezig was. Hier kunt het u het rapport lezen.

Wij hebben genoten van de 125 betrokken en dwarse burgers die de moeite hebben genomen om mee te praten. Het leerde ons opnieuw dat de inbreng van burgers broodnodig is voor de kwaliteit van het Klimaatakkoord én voor de kwaliteit van de uitwerking. 

Burgerrapport

De resultaten van de burgergesprekker zijn samengevat in een burgerrapport. Het burgerrapport kan je lezen en/of downloaden via deze link.

Ariane Lelieveld, Marianne Zuur en Kirsten Notten
Meer informatie over de workshop 'Samen met bewoners op klimaatavontuur: Warmteplannen, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES)' vind je hier.

Publicaties

Stijgende energievraag door toename airco’s

Stijgende energievraag door toename airco’s

De hittegolfen van de afgelopen jaren zorgen voor koeltebehoefte. Om de hitte te bestrijden hebben we in Nederland deze zomer massaal airco’s en ventilatoren aangeschaft. Omdat deze apparaten tijdens extreme hitte echter op volle toeren draaien, stijgt hiermee ook de energievraag. Uit onderzoek van Klimaatverbond Nederland blijkt dat overheden deze extra energievraag amper tot niet in beeld hebben. “En dat is zorgelijk”, stelt Jan Engels, kwartiermaker van Klimaatverbond Nederland.

Lees verder
Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Klimaatverbond Nederland pleit voor versnelling van de invoering van maatregelen om hittelast te beperken. Het is van belang dat gemeenten een lokaal hitteplan opstellen, waarbinnen lokale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van 'voor-hitte-kwetsbare mensen' hun samenwerking intensiveren en activiteiten opvoeren tijdens een hitteperiode.

Lees verder
Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie.

Lees verder
Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Het programma van de Green Deal Scholen is op de eindmeting na nagenoeg afgerond. Een nieuw initiatief gaat van start, want het werk is nog niet af. De intenties zijn goed, er is volop aandacht voor duurzaamheid bij schoolbesturen. De koplopers zijn uit de startblokken. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om schaal te realiseren, volume te bereiken en een complex spelersveld grootschalig in beweging te krijgen richting realisatie van duurzaamheid. 

Lees verder

Klimaatverbond Nederland