Onderzoek Warmetruiendag: Nederlander in klimaatspagaat

Bijna alle Nederlanders (93%) denken regelmatig na over klimaatverandering. Toch blijft men pessimistisch over de kansen om mondiale opwarming binnen veilige grenzen te houden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van i&o research voor Warmetruiendag 2018.

Bijna vier op de vijf Nederlanders is bereid tot klimaatvriendelijker aankopen of wil beter nadenken over hun keuzes, zodra de impact van bijvoorbeeld vlees en elektronica op klimaat en milieu hen bekend is. Ondanks hun eigen houding blijven veel Nederlanders ouderwets pessimistisch (75%) over de kansen om mondiale opwarming binnen veilige grenzen te houden.

I&o research ondervroeg 2.320 Nederlanders in december 2017 over hun klimaatovertuigingen. Slechts de helft van de ondervraagden weet dat vooral menselijke uitstoot de oorzaak is van mondiale opwarming. Bij jongeren is die wetenschap al beter bekend (65%).

Draagvlak voor stevig klimaatbeleid

Nederlanders geloven sterk in eigen gedragsverandering. Desondanks blijkt er in ons land toch veel ouderwets klimaatpessimisme te leven omdat veel ondervraagden (70%) vrezen dat andere mensen hun gedrag niet willen aanpassen. Zij zijn wel optimistisch over technologische innovaties en over beleid dat nog wordt ontwikkeld. Uit de antwoorden komt een opvallend stevig draagvlak tevoorschijn voor maatregelen van de overheid voor duurzaamheid in het onderwijs (92%), voor gasloze nieuwbouw (91%), voor meer investeringen in openbaar vervoer (90%) en zelfs voor een nieuwe vliegtax (76%). Dat kan een steuntje in de rug zijn, zeker voor gemeenten die na de verkiezingen van 21 maart versneld willen verduurzamen.

Twaalfde Warmetruiendag voor klimaatoptimisme

“Vrolijk meedoen aan Warmetruiendag is al twaalf jaar het beste middel tegen klimaatpessimisme”, stelt directeur Petra Lettink van initiatiefnemer Klimaatverbond Nederland “Sámen heb je meer impact dan in je eentje en zo laten we elkaar zien hoe we het klimaatprobleem kunnen aanpakken.” Woordvoerder Martin de Beer van groene energieleverancier Greenchoice: “Eenvoudiger kan het niet: een trui uit de kast trekken, de verwarming lager draaien en je hebt al impact. Zes procent minder uitstoot per graad lager.”

Verwarm jezelf, niet de wereld!

Tijdens de nationale actiedag Warmetruiendag vraagt de organisatie aan mensen: verwarm jezelf, niet de wereld! Deze dag wordt elk jaar in februari georganiseerd door Klimaatverbond Nederland, de samenwerking van 165 gemeenten, provincies en waterschappen voor een goed klimaatbeleid. Voor de zesde keer is groene energieleverancier Greenchoice mede-organisator van Warmetruiendag onder het motto: de groenste energie is de energie die je niet hoeft op te wekken!

De warme trui is inmiddels het optimistische symbool geworden voor alles wat mensen zélf kunnen doen tegen klimaatverandering: thuis, op school en op het werk. Na overheden, scholen, universiteiten en mensen thuis doen ook steeds meer bedrijven fanatiek mee. Spontane acties worden gedeeld via #warmetruiendag op twitter, facebook en instagram. Een actueel overzicht van alle aangekondigde acties staat op: www.warmetruiendag.nl. Daar kun je ook testen of je zelf een klimaatoptimist bent: https://www.warmetruiendag.nl/doe-mee/zelftest

Het uitgewerkte onderzoek van i&o research (12 p.) vind je hier of is op te vragen via Nathalie van Loon.

Publicaties

Stijgende energievraag door toename airco’s

Stijgende energievraag door toename airco’s

De hittegolfen van de afgelopen jaren zorgen voor koeltebehoefte. Om de hitte te bestrijden hebben we in Nederland deze zomer massaal airco’s en ventilatoren aangeschaft. Omdat deze apparaten tijdens extreme hitte echter op volle toeren draaien, stijgt hiermee ook de energievraag. Uit onderzoek van Klimaatverbond Nederland blijkt dat overheden deze extra energievraag amper tot niet in beeld hebben. “En dat is zorgelijk”, stelt Jan Engels, kwartiermaker van Klimaatverbond Nederland.

Lees verder
Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Klimaatverbond Nederland pleit voor versnelling van de invoering van maatregelen om hittelast te beperken. Het is van belang dat gemeenten een lokaal hitteplan opstellen, waarbinnen lokale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van 'voor-hitte-kwetsbare mensen' hun samenwerking intensiveren en activiteiten opvoeren tijdens een hitteperiode.

Lees verder
Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie.

Lees verder
Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Het programma van de Green Deal Scholen is op de eindmeting na nagenoeg afgerond. Een nieuw initiatief gaat van start, want het werk is nog niet af. De intenties zijn goed, er is volop aandacht voor duurzaamheid bij schoolbesturen. De koplopers zijn uit de startblokken. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om schaal te realiseren, volume te bereiken en een complex spelersveld grootschalig in beweging te krijgen richting realisatie van duurzaamheid. 

Lees verder

Klimaatverbond Nederland