Klimaatwarming-up over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

De Klimaatwarming-ups zijn eendaagse workshops verdeeld over twee actuele thema's: aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie (aanpassen aan een veranderend klimaat). Thema’s die in toenemende mate tot vragen van bezorgde burgers zullen leiden en die om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek vragen. Wat moet je weten over deze onderwerpen en wat kan je als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden?

De twee thema's zijn verdeeld over twee workshops:

 • aardgasvrije wijken 
 • klimaatadaptatie

Deze thema's leiden in toenemende mate tot steeds meer vragen van bezorgde burgers en vragen om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek. Wat moet je weten over deze onderwerpen en wat kan je als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden? We lichten deze thema's hieronder kort toe. 

Aardgasvrije wijken

Nederland wil naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Dat betekent o.a. dat er ca. 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld gaan worden; een hele opgave. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol als regisseur; denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk etc.

Klimaatadaptatie

Uiterlijk 2020 moet er beleid zijn voor een klimaatbestendige inrichting van de gemeente. Nu al worden veel gemeenten geconfronteerd met de gevolgen van hoosbuien, hagelbuien, en hittegolven. Gevolgen die veel mensen treffen, maar waar ook klimaatadaptatiemaatregelen tegen te nemen zijn.


Doel van de workshop

De “Klimaatwarming-ups” bieden praktische kennis en rijkelijke input voor de te maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid. De Klimaatwarming-ups zijn zowel bedoeld voor lokale politici als ook voor ambtenaren voor wie deze thema’s betrekkelijk nieuw zijn en in de komende coalitieperiode hoog op de agenda zullen staan. 

Tijdens de workshop maken we noodzakelijke keuzen en aanpak rond deze thema's scherp voor jou. Hiermee kun je vervolgens direct mee aan de slag.

Deelnemers hebben na afloop inzicht in de omvang en inhoud van de lokale klimaatmitigatie en adaptatievraagstukken. Na afloop heb je inzicht in de omvang en inhoud van de lokale klimaatmitigatie en adaptatievraagstukken. Je bent bekend met het nationale netwerk waarmee in de nieuwe collegeperiode contact kan worden onderhouden om lokale ontwikkelingen en afwegingen op het gebied van mitigatie en adaptatie te toetsen en kennis te nemen van ervaringen bij collega’s.

Op de cursus zal je veel collega's treffen uit jouw regio.

meld je aan


Programma

 • Inleiding en discussie over aardgasvrije wijken
 • Afwegingen rond de belangrijkste vraagstukken en in de werkwijze naar aardgasvrije wijken
 • Oefening 1 - aardgasvrij denken 
 • Oefening 2 - route naar een aardgasvrije wijk
  Lunch
 • Klimaatwarming-up: kennis making aan de hand van klimaatdilemma’s
 • Kennismaking met de verschillende en soms onverwachte klimaatrisico’s voor gemeenten
 • Inspirerende klimaatadaptatievoorbeelden
 • Het adaptatiedebat: afwegingen om jouw gemeente meer of minder klimaatbestendig te maken
  Afronding en borrel

Workshopleiders

Marjo Kroese: deskundige op het gebied van aardgasvrije wijken en van de vragen, stappen, knelpunten en wijzen van aanpak die daarbij komen kijken. Zij heeft het spel “Route naar een aardgasvrije wijk” ontwikkeld, dat inmiddels in vele grote en kleine gemeenten met professionals en bewoners wordt gespeeld om meer inzicht te krijgen in het proces, de actoren en de nodige acties.

Madeleen Helmer: deskundige op het gebied van klimaatadaptatie. Zij kent de breedte van de gevolgen van klimaatverandering (van hoosbuien tot allergieën) en kent de mogelijkheden van adaptatie samenwerkingen dwars door domeinen. Zij bedacht de adaptatiedialoog van de Nationale Adaptatie Strategie en organiseerde het Congres Hittestress op 25 juni 2018.


Een klimaatwarming-up in jouw gemeente?

Wil je in jouw gemeente/werkgebied aan de slag met klimaat aan de hand van een Klimaatwarming-up voor jouw eigen gemeente? Aarzel niet en informeer bij Klimaatverbond Nederland naar de mogelijkheden. Je kunt telefonisch contact opnemen met Matty van Leijenhorst via 088 – 023 8900 of per mail via klimaatacademie@klimaatverbond.nl

 

Workshops

Klimaat Escape Game

Klimaat Escape Game

Een eerlijke energietransitie? #hoedan?! Speel de Klimaat Escape Game, ontdek je rol en doe het samen! De Klimaat Escape Game is een spannend spel waarin deelnemers in sneltreinvaart een complex en gezamenlijk geformuleerd probleem spelen en oplossen.
Samen gaan we doen!

Lees verder
Drieluik Klimaatadaptatie

Drieluik Klimaatadaptatie

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de hele samenleving. Zoveel gevolgen, zoveel mensen die ermee te maken gaan krijgen. Hoe zorg je er als gemeente dan voor dat die diversiteit herkenbaar wordt in de lokale klimaatadaptatie aanpak en dat je niet alleen met ‘water-collega’s’ aan het werk gaat?

Lees verder
Gedrag voor duurzaamheid

Gedrag voor duurzaamheid

Jouw gemeente wil graag het goede voorbeeld geven en duurzaam werken past in de opgestelde klimaatdoelstellingen. Aan jou de schone taak om al je collega’s mee te krijgen in de verduurzaming van de gemeente. Weet jij hoe je je collega’s mee krijgt of heb je geen idee waar je moet beginnen. Kom naar deze workshop en maak samen met ons een actieplan waar je direct mee kan beginnen.

Lees verder
De Basics van Bewonersparticipatie

De Basics van Bewonersparticipatie

Je staat voor de opgave aardgasvrije wijken en andere zaken rondom de energietransitie. Je vraagt je af: "Hoe krijgen we bewoners mee?" Het is misschien wel de meest gestelde vraag bij de energietransitie. Wij beginnen met andere vragen.

Lees verder

Klimaatverbond Nederland