Klimaatwarming-up over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

De Klimaatwarming-ups zijn eendaagse workshops verdeeld over twee actuele thema's: aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie (aanpassen aan een veranderend klimaat). Thema’s die in toenemende mate tot vragen van bezorgde burgers zullen leiden en die om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek vragen. Wat moet je weten over deze onderwerpen en wat kan je als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden?

De twee thema's zijn verdeeld over twee workshops:

 • aardgasvrije wijken 
 • klimaatadaptatie

Deze thema's leiden in toenemende mate tot steeds meer vragen van bezorgde burgers en vragen om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek. Wat moet je weten over deze onderwerpen en wat kan je als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden? We lichten deze thema's hieronder kort toe. 

Aardgasvrije wijken

Nederland wil naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Dat betekent o.a. dat er ca. 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld gaan worden; een hele opgave. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol als regisseur; denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk etc.

Klimaatadaptatie

Uiterlijk 2020 moet er beleid zijn voor een klimaatbestendige inrichting van de gemeente. Nu al worden veel gemeenten geconfronteerd met de gevolgen van hoosbuien, hagelbuien, en hittegolven. Gevolgen die veel mensen treffen, maar waar ook klimaatadaptatiemaatregelen tegen te nemen zijn.


Doel van de workshop

De “Klimaatwarming-ups” bieden praktische kennis en rijkelijke input voor de te maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid. De Klimaatwarming-ups zijn zowel bedoeld voor lokale politici als ook voor ambtenaren voor wie deze thema’s betrekkelijk nieuw zijn en in de komende coalitieperiode hoog op de agenda zullen staan. 

Tijdens de workshop maken we noodzakelijke keuzen en aanpak rond deze thema's scherp voor jou. Hiermee kun je vervolgens direct mee aan de slag.

Deelnemers hebben na afloop inzicht in de omvang en inhoud van de lokale klimaatmitigatie en adaptatievraagstukken. Na afloop heb je inzicht in de omvang en inhoud van de lokale klimaatmitigatie en adaptatievraagstukken. Je bent bekend met het nationale netwerk waarmee in de nieuwe collegeperiode contact kan worden onderhouden om lokale ontwikkelingen en afwegingen op het gebied van mitigatie en adaptatie te toetsen en kennis te nemen van ervaringen bij collega’s.

Op de cursus zal je veel collega's treffen uit jouw regio.

meld je aan


Programma

Welkom

 • Inleiding en discussie over aardgasvrije wijken
 • Afwegingen rond de belangrijkste vraagstukken en in de werkwijze naar aardgasvrije wijken

Korte pauze

 • Oefening 1 - aardgasvrij denken 
 • Oefening 2 - route naar een aardgasvrije wijk

Lunch

 • Klimaatwarming-up: kennis making aan de hand van klimaatdilemma’s
 • Kennismaking met de verschillende en soms onverwachte klimaatrisico’s voor gemeenten

Korte pauze

 • Inspirerende klimaatadaptatievoorbeelden
 • Het adaptatiedebat: afwegingen om jouw gemeente meer of minder klimaatbestendig te maken

Afronding en borrel


Workshopleiders

Marjo Kroese: deskundige op het gebied van aardgasvrije wijken en van de vragen, stappen, knelpunten en wijzen van aanpak die daarbij komen kijken. Zij heeft het spel “Route naar een aardgasvrije wijk” ontwikkeld, dat inmiddels in vele grote en kleine gemeenten met professionals en bewoners wordt gespeeld om meer inzicht te krijgen in het proces, de actoren en de nodige acties.

Madeleen Helmer: deskundige op het gebied van klimaatadaptatie. Zij kent de breedte van de gevolgen van klimaatverandering (van hoosbuien tot allergieën) en kent de mogelijkheden van adaptatie samenwerkingen dwars door domeinen. Zij bedacht de adaptatiedialoog van de Nationale Adaptatie Strategie en is projectleider van Congres Hittestress op 25 juni 2018.


Prijs

De kosten van de workshop zijn:

Hele dag (2 thema's)

 • € 100,- excl. 21% btw (voor niet-leden Klimaatverbond Nederland)
 • € 75,- excl. 21% btw (voor leden Klimaatverbond Nederland, kijk hier of jouw gemeente lid is)

Dagdeel (1 thema)

 • € 60,- excl. 21% btw (voor niet-leden Klimaatverbond Nederland)
 • € 40,- excl. 21% btw (voor leden Klimaatverbond Nederland, kijk hier of jouw gemeente lid is)

Aanmelden

Aanmelden voor deze workshop doe je via dit aanmeldformulier.

Wens je meer informatie te ontvangen over deze workshop, bekijk dan deze bijlage. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 088 – 023 8900 of per mail via klimaatacademie@klimaatverbond.nl


Een klimaatwarming-up in jouw gemeente?

Is in jouw gemeente een coalitie gevormd en is het beleid rondom klimaat bekend? Wil je aan de slag met klimaat aan de hand van een Klimaatwarming-up voor jouw eigen gemeente? Aarzel niet en informeer bij Klimaatverbond Nederland naar de mogelijkheden. Telefonisch via 088 – 023 8900 of per mail via klimaatacademie@klimaatverbond.nl.

Workshops

De Basics van Bewonersparticipatie

De Basics van Bewonersparticipatie

Je staat voor de opgave aan de slag te gaan met aardgasvrij en andere zaken rondom de energietransitie. Je vraagt je af: "Hoe krijgen we bewoners mee?" Het is misschien wel de meest gestelde vraag bij de energietransitie. Wij beginnen met andere vragen.

Lees verder
Route naar aardgasvrije wijken

Route naar aardgasvrije wijken

Beeld je in dat je zelf de bewoner bent die van het aardgas af moet en ga met die bril op het gesprek aan over de route naar een aardgasvrije wijk. Na deelname aan het spel zal er meer inzicht zijn in rolverdelingen en verantwoordelijkheden rondom het afkoppelen van aardgas in de woonwijk. Doe jij mee?

Lees verder
Samen met bewoners op klimaatavontuur

Samen met bewoners op klimaatavontuur

Aan de gang met warmteplannen, windvisies, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES) betekent samen aan de gang met bewoners. Voor een breed draagvlak moeten bewoners namelijk al in een vroeg stadium betrokken worden in plannen. De cruciale vraag is: Hoe doe je dat?

Lees verder
Gedragsverandering inzetten voor een duurzame gemeentelijke organisatie

Gedragsverandering inzetten voor een duurzame gemeentelijke organisatie

Jullie organisatie wil graag verduurzamen: uw gemeente wil graag het goede voorbeeld geven en duurzaam werken past in de opgestelde klimaatdoelstellingen. Maar hoe pak je dit aan? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers actief bijdragen? In deze workshop zetten we inzichten uit de gedragspsychologie in om samen tot een actieplan te komen waarmee je vandaag nog kan beginnen.

Lees verder

Klimaatverbond Nederland