Samen met bewoners op klimaatavontuur

Aan de gang met warmteplannen, windvisies, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES) betekent samen aan de gang met bewoners. Voor een breed draagvlak moeten bewoners namelijk al in een vroeg stadium betrokken worden in plannen. De cruciale vraag is: Hoe doe je dat?

Wij hebben een verhalend model ontwikkeld dat zowel aansluit op de leefwereld van mensen als op organisatieprocessen. Met deze werkplaats helpen we jou om in jouw project samen te werken met bewoners. 


Waarom SAMEN met bewoners op klimaatavontuur?

De klimaattransitie is een complexe verandering en zit vol onzekerheden, ook voor bewoners. Dat vraagt om samen leren en samen op avontuur gaan. Wij zien dat het gesprek met bewoners wordt uitgesteld totdat er een heldere propositie is of versimpeld tot een marketing en communicatieplan. We horen dat professionals bang zijn voor de weerstand van bewoners. Er is wantrouwen van bewoners richting de overheid en woede over warmtenetten. De energietransitie vraagt duidelijk niet enkel technische- en economische- maar ook sociale innovaties. Wij helpen je om aan te sluiten bij de weerstand en bij de bruis in de samenleving. Wij helpen je mensen te verbinden en te werken met inclusie.

Maar bewoners willen toch helemaal niet meepraten? Daar hebben we ook geen geld voor.

In ons werk hebben wij geleerd dat mensen wel degelijk bereid zijn om mee te werken aan deze transitie. Zowel koplopers als middengroepen en laatbloeiers. Als je maar begint in hun eigen leven en een relatie met ze opbouwt. Voor gasvrije wijken & dorpen en bij wind op land is een goede relatie met verschillende soorten bewoners nodig.

We horen vaak dat er geen geld is voor sociale processen. Maar deze kosten zijn een fractie van de totale investeringen. Bovendien verdienen partijen deze kosten aan de achterkant terug, omdat het kosten van vertraging, procederen of afstel uitspaart. Het gaat er om budgetten anders in te richten.


Een verhalend model waarmee jij meteen aan de slag gaat

De uitdaging is om samen te werken met bewoners binnen de onzekerheden van de klimaattransitie. Wij hebben een verhalend model ontwikkeld dat voortgang geeft in de klimaattransitie. Veranderprocessen verlopen namelijk als een verhaal: niet planbaar maar stap voor stap vol obstakels, draken en helpers. Wie heeft er welke rol en positie in jouw project? Wat is een goede (volg)orde? We gaan met de methode van systemisch werken laten zien hoe de rijke informatie uit deze verhalen jou kansen biedt om met bewoners samen te werken. En we helpen jou om meteen met jouw project aan de slag te gaan.


Voor wie is deze workshop?

De werkplaats is geschikt voor bestuurders, programmaleiders en beleidsmedewerkers betrokken bij warmteplannen, aardgasvrije wijken, regionale of gemeentelijke energieplannen, en grootschalige opwek zoals wind-op-land projecten.


  

Programma

Welkom

Willen
Wat is jouw rol; welke soorten bewoners wil je spreken en wat vinden zij belangrijk; hoe ga je om met onzekerheden?
●       Oefening  1: Neem je eigen rol; Luisteren om een goed verhaal te vertellen

Kunnen
Hoe spreek je met bewoners; hoe maak je een integraal plan voor het gebied?
●       Oefening 2: Praten met verschillende soorten bewoners en wat ze echt belangrijk vinden

Pauze + lunch

Durven
Welke risico’s moeten mensen nemen; hoe verdeel je lusten en lasten?
●       Oefening 3:  Beproevingen en moed; voorbij energie-armoede

Doen
Hoe blijf je leren van gebruikerservaringen; hoe groeien bewoners tot ambassadeurs?
●       Oefening 4: Leren van de inventiviteit van bewoners

Afronding


Workshopleiders

Kirsten Notten luistert naar levensechte verhalen van bewoners. Zo gaf ze tijdens de nationale energiedialoog vorm aan participatie en sociale innovatie. Jarenlang heeft ze aan strategische processen bij de overheid gewerkt. Nu verbindt ze mensen met verhalen voor sterke lokale netwerken en maakt ruimte in beleid voor de leefwereld van mensen.

Ariane Lelieveld is pionier van het eerste uur. Ze heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en adviseren voor en met bewoners of collectieven rondom vraagstukken zoals energie, groen, mobiliteit en nieuwe economie. Bewoners weten heel goed hoe zij willen wonen. Ze verwachten eerlijke en onafhankelijke antwoorden op de complexe vraagstukken van de nieuwe wereld.

Marianne Zuur is programmamaker, facilitator en systemisch coach. Ze brengt bewoners, ondernemers en ambtenaren met elkaar in contact en samen in beweging. Marianne werkte 20 jaar in beleid bij het Ministerie van Economische Zaken o.a. bij wind op land projecten en 10 jaar als facilitator en coach. Als sociaal ondernemer begeleidt ze groepsprocessen en verandertrajecten voor klimaat en energie. Zo wil ze bewoners, stakeholders en diverse invalshoeken verbinden.

In duo's begeleiden zij de werkplaats “Samen met bewoners op Klimaatavontuur”. Zij hebben ieder een brede ervaring in sociale innovatie en bewonersparticipatie in de energietransitie en opereren zowel op lokaal als op landelijk niveau.


Meer informatie

Wil jij met je team, wijk of je stakeholders en bewoners aan de slag? Dat kan. Neem contact met ons op voor een werkplaats die past bij jouw vraag. Ook voor andere vragen over deze workshop kunt u mail of bellen naar klimaatacademie@klimaatverbond.nl / 088-0238900.

Workshops

Klimaat Escape Game

Klimaat Escape Game

Een eerlijke energietransitie? #hoedan?! Speel de Klimaat Escape Game, ontdek je rol en doe het samen! De Klimaat Escape Game is een spannend spel waarin deelnemers in sneltreinvaart een complex en gezamenlijk geformuleerd probleem spelen en oplossen.
Samen gaan we doen!

Lees verder
Drieluik Klimaatadaptatie

Drieluik Klimaatadaptatie

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de hele samenleving. Zoveel gevolgen, zoveel mensen die ermee te maken gaan krijgen. Hoe zorg je er als gemeente dan voor dat die diversiteit herkenbaar wordt in de lokale klimaatadaptatie aanpak en dat je niet alleen met ‘water-collega’s’ aan het werk gaat?

Lees verder
Gedrag voor duurzaamheid

Gedrag voor duurzaamheid

Jouw gemeente wil graag het goede voorbeeld geven en duurzaam werken past in de opgestelde klimaatdoelstellingen. Aan jou de schone taak om al je collega’s mee te krijgen in de verduurzaming van de gemeente. Weet jij hoe je je collega’s mee krijgt of heb je geen idee waar je moet beginnen. Kom naar deze workshop en maak samen met ons een actieplan waar je direct mee kan beginnen.

Lees verder
De Basics van Bewonersparticipatie

De Basics van Bewonersparticipatie

Je staat voor de opgave aardgasvrije wijken en andere zaken rondom de energietransitie. Je vraagt je af: "Hoe krijgen we bewoners mee?" Het is misschien wel de meest gestelde vraag bij de energietransitie. Wij beginnen met andere vragen.

Lees verder

Klimaatverbond Nederland