Klimaatverbond Inspiratiedag

Op donderdag 31 januari 2019 organiseert Klimaatverbond Nederland de Klimaatverbond Inspiratiedag. Hoe maakt u van de klimaatcrisis een kans voor de lokale democratie? Is lokale, duurzaam opgewekte energie een publieke zaak? Hoe organiseert u geslaagde samenwerkingen in de energietransitie? Wie zijn eigenlijk alle partners in duurzaamheid? Deze - en meer - vragen beantwoorden we graag voor én met u tijdens de Klimaatverbond Inspiratiedag: een middag voor leden en niet-leden!

Een middag vol lezingen, workshops en proeverijen met aansluitend een toast op het nieuwe jaar en vooral veel ontmoetingen met groene denkers en doeners!


Programma

Hoe brengen we burgers in contact met overheden en marktpartijen? Hoe brengen we overheden en marktpartijen in contact met burgers? Hoe werken we samen aan het slagen van de energietransitie? Tijdens de Inspiratiedag treft u veel informatie over de nieuwe Europese Directive en over (lokale) partnerschappen met burgers. Het belooft een inspirerende en leerzame middag te worden waar leden en niet-leden van Klimaatverbond Nederland elkaar over dit thema ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Inspirerende sprekers delen hun visie op en ervaring met burgerinitiatieven in de energietransitie. Belangrijke thema's als burgerparticipatie, betrokkenheid en eigenaarschap komen onder meer aan bod.

Inhoudelijk zal ons programma over commons en burgerparticipatie en de rol van alle betrokkenen de komende periode meer invulling krijgen. Hieronder treft u alvast een inkijkje in het programma. Wilt u op de hoogte blijven van de verdere invulling van de Klimaatverbond Inspiratiedag, houd dan met regelmaat onze website en social media in de gaten.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

13.00 - 14.15 UUR: PLENAIR

Dagvoorzitter Ronald van Meygaarden trapt de Inspiratiedag af samen met Klimaatverbond Nederland-voorzitter Stephan Brandligt en wethouder Cathelijne Bouwkamp van de gemeente Arnhem.

Europa - Alix Bolle, Energy Cities (in het Engels)

Komend jaar komt de New Renewable Energy Directive vanuit Europa: met de burger als (nieuwe) bondgenoot! Want wat is de 32% doelstelling? Hoe gaan we de Europese doelen halen? En wat zijn de kansen voor de lokale democratie? Alix Bolle van Energy Cities vertelt er alles over!

Triggers en barrières - Peter Kanne, I&O Research

Peter Kanne zal namens onderzoeksbureau I&O Research aan de hand van het I&O Waardenmodel laten zien wat triggers en barrières zijn voor duurzaam gedrag. Wist u dat er veel draagvlak is onder burgers voor stevige maatregelen? Maar hoe gaat u van dat draagvlak nou echt naar ‘doen’? I&O Research zet recente inzichten en onderzoeken voor ons op een rij.

De commons - Socrates Schouten, De Waag

Hoe maakt u de gebruiker eigenaar van een maatschappelijk vraagstuk? En hoe organiseert u de besluitvorming dan? En: wat is belangrijker: een efficiënt proces of meer democratie? Socrates Schouten onderzoekt voor De Waag het governance model van de commons: in data, voeding en energie. Kunnen we zo samen toewerken naar een 21e eeuws governance model binnen het energie domein?

Lokale jongerenagenda - Maarten Labots, Jonge Klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging verenigt maar liefst 55 jongerenorganisaties tot één jongerenagenda om klimaat- en duurzaamheidsbeleid samen waar te gaan maken. Met deze agenda zit Maarten Labots, voorzitter, onder andere bij het klimaat- en energieakkoord aan tafel. Met ons deelt hij tips en ervaringen: hoe organiseert u betrokkenheid van jongeren? Wat is een lokale jongerenagenda? En: #hoedan?

(het programma gaat verder onder de foto)

14.20 - 14.30 UUR KORTE PAUZE

14.30 - 16.00 UUR WORKSHOPS

In navolging van het plenaire gedeelte volgen er diverse interactieve workshops die inzicht zullen geven in de uitdagende klimaatopgave en de partners met wie u te maken krijgt om de opgave tot een succes te maken.

Klimaatacademie

Met de Klimaatverbond Klimaatacademie blijft u als professional up-to-date als het gaat om klimaatadaptatie, de energietransitie, energiebesparingsmodellen en nog veel meer. Speciaal ter gelegenheid van de Inspiratiedag organiseren een proeverij met de volgende "smaken":

  • Route naar aardgasvrije wijken
  • Gedragsverandering voor duurzaamheidm
  • De basics van bewonersparticipatie

Meer informatie over de workshops volgt binnenkort.

CO2-beprijzing

In de toekomst zal CO2 echt haar prijs gaan krijgen. Dan hebben we het over 2025 a 2030. Het is dus zaak om je hierop voor te bereiden als gemeente, waterschap of provincie. Maar wat is CO2-beprijzing? Hoe gaan overheden in al hun handel en wandel de werkelijke CO2 prijs hanteren? En wat houdt dat in m.b.t. aanbestedingen, kosten-baten analyses, berekeningen voor de energietransitie in wijken of je jaarverslagen? Ontdek en onderzoek tijdens deze workshops samen het belang van CO2-beprijzing en de route naar een nieuwe, duurzame economie voor jouw gemeente, waterschap of provincie.

Klimaat Escape Game

Hoe organiseert u met de lokale overheid, bedrijven en initiatiefnemers een effectieve samenwerking? Welke taal helpt, wie zit aan tafel en hoe komt u samen verder? Samen met de trainers van het Rondreizend Burger Circus ervaart u in spelvorm obstakels én nieuwe mogelijkheden en onderzoekt u hoe de klimaatcrisis tot kans maakt voor de lokale democratie. Zo doet u samen zaken en ontwikkelt u samen praktische perspectieven voor de lokale energietransitie. Check: www.hooggeeerdpubliek.nl

Jongeren in de Energietransitie

De Jonge Klimaatbeweging maakt jongerenparticipatie bij het vormgeven van klimaatbeleid mogelijk, op zowel landelijk als lokaal niveau. Het betrekken van jongeren is namelijk niet alleen van belang voor het realiseren van een inclusieve energietransitie, maar ook omdat jongeren een nieuwe, frisse en innovatieve kijk hebben op duurzaamheidsvraagstukken. Daarom ontwikkelt de Jonge Klimaatbeweging momenteel een participatietraject voor de gemeentes van Nederland, dat hen moet ondersteunen bij het betrekken van een inclusieve, diverse groep jongeren. In de workshop nodigt de Jonge Klimaatbeweging je uit om mee te denken over dit project.


Algemene ledenvergadering

Voorafgaand aan de Klimaatverbond Inspiratiedag organiseert Klimaatverbond Nederland een algemene ledevergadering (ALV) voor haar leden. De inloop van de ALV is vanaf 11.15 uur; start van de ALV is om 11.30 uur. De locatie van de ALV is in het Nederlands Watermuseum, Zijpendaalseweg 26-28 te Arnhem. Het Nederlands Watermusuem ligt op ca. 5 minuten lopen van station Arnhem Centraal. De ALV wordt voorzien van een (vegetarische) lunch. 

Globaal dagprogramma

13.00 - 16.00 uur:

Klimaatverbond Inspiratiedag (voor leden én niet-leden) met inhoudelijk programma over partnerschappen tussen burgers, markt en overheden

16.00 uur:
Terugblik op de Inspiratiedag en afsluitende netwerkborrel

Locatie

De Inpiratiedag wordt georganiseerd in het Nederlands Watermuseum, dat gelegen is op een steenworp afstand van station Arnhem Centraal. Het adres van het Nederlands Watermuseum is Zijpendaalseweg 26-28 in Arnhem.

De aansluitende borrel zal worden georganiseerd in het nieuwe pand van Klimaatverbond Nederland, gelegen tussen het Nederlands Watermuseum en station Arnhem Centraal, aan de Zijpendaalseweg 6 in Arnhem.

Kosten

Toegankelijkheid: leden en niet-leden kunnen de Klimaatverbond Inspiratiesdag GRATIS bijwonen. Aanmelden voor deze dag kunt u doen via deze link of de groene button hieronder. Afmelden voor de Klimaatverbond Inspiratiedag is tot 24 januari gratis. Voor afmeldingen tussen 25 en 29 januari 2019 brengen wij € 50,- excl. btw in rekening. Op 30 en 31 januari bedragen de kosten voor afmelding € 100,- excl. btw. 


 

Beschikbare data

Workshops

Klimaatverbond Inspiratiedag

Klimaatverbond Inspiratiedag

Op donderdag 31 januari 2019 organiseert Klimaatverbond Nederland de Klimaatverbond Inspiratiedag. Hoe maakt u van de klimaatcrisis een kans voor de lokale democratie? Is lokale, duurzaam opgewekte energie een publieke zaak? Hoe organiseert u geslaagde samenwerkingen in de energietransitie? Wie zijn eigenlijk alle partners in duurzaamheid? Deze - en meer - vragen beantwoorden we graag voor én met u tijdens de Klimaatverbond Inspiratiedag: een middag voor leden en niet-leden!

Lees verder
De Basics van Bewonersparticipatie

De Basics van Bewonersparticipatie

Je staat voor de opgave aan de slag te gaan met aardgasvrij en andere zaken rondom de energietransitie. Je vraagt je af: "Hoe krijgen we bewoners mee?" Het is misschien wel de meest gestelde vraag bij de energietransitie. Wij beginnen met andere vragen.

Lees verder
Route naar aardgasvrije wijken

Route naar aardgasvrije wijken

Beeld je in dat je zelf de bewoner bent die van het aardgas af moet en ga met die bril op het gesprek aan over de route naar een aardgasvrije wijk. Na deelname aan het spel zal er meer inzicht zijn in rolverdelingen en verantwoordelijkheden rondom het afkoppelen van aardgas in de woonwijk. Doe jij mee?

Lees verder
Samen met bewoners op klimaatavontuur

Samen met bewoners op klimaatavontuur

Aan de gang met warmteplannen, windvisies, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES) betekent samen aan de gang met bewoners. Voor een breed draagvlak moeten bewoners namelijk al in een vroeg stadium betrokken worden in plannen. De cruciale vraag is: Hoe doe je dat?

Lees verder

Klimaatverbond Nederland