Klimaatverbond Inspiratiedag

Op donderdag 31 januari 2019 organiseert Klimaatverbond Nederland de Klimaatverbond Inspiratiedag. Hoe maakt u van de #klimaatcrisis een kans voor de lokale democratie? Wat beweegt ‘burgers’ eigenlijk en hoe organiseert u geslaagde partnerschappen met burgers, markt en overheid? 

Deze - en meer - vragen beantwoorden we graag voor én met u tijdens de Klimaatverbond Inspiratiedag: een middag voor leden en niet-leden! Een middag vol proeverijen en workshops, een groene lunch en toast op het nieuwe jaar en vooral veel ontmoetingen met groene denkers en doeners!


Programma

De 1%

Ziet u de energietransitie als technisch en/of managementvraagstuk of wilt u mensen enthousiast maken en meenemen? Hoe organiseert u via-via een wijk of buurt? En wíe wilt u bereiken? Moet u iedereen bereiken? Ruurd Priester van de Hogeschool van Amsterdam neemt ons mee in de 1% aanpak, de aanpak waarmee Amsterdam in de prijzen viel als ‘Capital of Innovation’.

Nantes, Frankrijk

Nantes loopt graag voorop als het gaat om de energietransitie, klimaatadaptatie en burgerparticipatie. In 2030 wil Nantes 3 keer zoveel duurzame energie opwekken als vandaag. Daarbij vallen ook de participatie-cijfers op. Recent namen 53.000 mensen deel aan een ‘gesprek’ over de energietransitie, bijna 9% van de bevolking! Hoe pakken ze dat in Nantes aan? Wethouder Julie Laernoes deelt haar aanpak: gewoon beginnen. En meer!

(het programma gaat verder onder de foto)

Sociaal Ondernemen: “heating or eating?” (in English)

In 2013 sloegen 100 burgers in Plymouth, Engeland, de handen ineen om samen lokale energiearmoede tegen te gaan. In 2014 werden maar liefst 21 scholen van zonnepanelen en ledverlichting voorzien. Inmiddels is het drie keer winst met Plymouth Energy: als sociale onderneming werken overheid en burgers samen om de stad van fossielvrije energie te voorzien en gaan de winsten naar lokale huishoudens die nu niet meer hoeven kiezen tussen heating or eating. Alistair Macpherson, directeur van Plymouth Energy, deelt met ons zijn inzichten en tips: wat is de businesscase, wat zijn geslaagde samenwerkingen en nog veel meer.

Europa (in het Engels)

Komend jaar komt de New Renewable Energy Directive vanuit Europa: met de burger als (nieuwe) bondgenoot! Want wat is de 32% doelstelling, hoe gaan we de Europese doelen halen en wat zijn de kansen voor de lokale democratie? Alix Bolle van Energy Cities vertelt er alles over!

De commons

Hoe maakt u de gebruiker eigenaar van een maatschappelijk vraagstuk? En hoe organiseert u de besluitvorming dan? En: wat is belangrijker: een efficiënt proces of meer democratie? Socrates Schouten onderzoekt voor De Waag het governance model van de commons: in data, voeding en energie. Kunnen we zo samen toewerken naar een 21e eeuws governance model binnen het energie domein?

Lokale jongerenagenda

De Jonge Klimaatbeweging verenigt maar liefst 55 jongerenorganisaties tot één jongerenagenda om klimaat- en duurzaamheidsbeleid samen waar te gaan maken. Met deze agenda zit Maarten Labots, voorzitter, onder andere bij het klimaat- en energieakkoord aan tafel. Met ons deelt hij tips en ervaringen: hoe organiseert u betrokkenheid van jongeren? Wat is een lokale jongerenagenda? En: #hoedan?

(het programma gaat verder onder de foto)

Triggers en barrières

Onderzoeksbureau I&O Research zal aan de hand van het I&O Waardenmodel laten zien wat triggers en barrières zijn voor duurzaam gedrag. Wist u dat er veel draagvlak is onder burgers voor stevige maatregelen? Maar hoe gaat u van dat draagvlak nou echt naar ‘doen’? I&O Research zet recente inzichten en onderzoeken voor ons op een rij.

Klimaatacademie

Met de Klimaatverbond Klimaatacademie blijft u als professional up-to-date als het gaat om klimaatadaptatie, de energietransitie, energiebesparingsmodellen en nog veel meer. Speciaal ter gelegenheid van de Inspiratiedag organiseren we een proeverij van ons workshopaanbod.

Klimaat Escape Game

Hoe organiseert u met de lokale overheid, bedrijven en initiatiefnemers een effectieve samenwerking? Welke taal helpt, wie zit aan tafel en hoe komt u samen verder? Samen met de trainers van het Rondreizend Burger Circus ervaart u in spelvorm obstakels én nieuwe mogelijkheden en onderzoekt u hoe de klimaatcrisis tot kans maakt voor de lokale democratie. Zo doet u samen zaken en ontwikkelt u samen praktische perspectieven voor de lokale energietransitie. Check: www.hooggeeerdpubliek.nl


Algemene ledenvergadering

Voorafgaand aan de Klimaatverbond Inspiratiedag organiseert Klimaatverbond Nederland een algemene ledevergadering (ALV) voor haar leden. De inloop van de ALV is vanaf 11.30 uur. De bedoeling is om u te ontvangen op onze nieuwe locatie aan de Zijpendaalseweg 6, te Arnhem. Een gastsprekers zal tijdens de ALV - inspelend op de inspiratiedag - meer vertellen over lokale (burger)initiatieven op het gebied van schone energie en de rol van de overheid hierin. De presentatie en ALV is voorzien van een lunch.

Aansluitend op de ALV kunt u deelnemen aan de Klimaatverbond Inspiratiedag. De exacte locatie van de Inspiratiedag volgt nog. Klimaatverbond Nederland nodigt u van harte uit voor deze inspirerende dag. Bevestig uw deelname graag via dit aanmeldingsformulier. Bij voorbaat dank voor het doorgeven. 

Globaal dagprogramma

11.30 - 13.00 uur:
Algemene Ledenvergadering Klimaatverbond Nederland (voor leden)

(lees hier meer over de Algemene Ledenvergadering)

13.00 - 16.00 uur:
Klimaatverbond Inspiratiedag (voor leden én niet-leden) met inhoudelijk programma over partnerschappen tussen burgers, markt en overheden

16.00 uur:
Terugblik op de Inspiratiedag en afsluitende netwerkborrel

Locatie

De exacte locatie van de Klimaatverbond Inspiratiedag wordt binnenkort bekend gemaakt. De (ontvangst) van de ALV zal plaatsvinden nabij het nieuwe kantoor van Klimaatverbond Nederland, Zijpendaalseweg 6 in Arnhem (ca. 300 meter van het Centraal Station).

Kosten

Toegankelijkheid: leden en niet-leden kunnen de Klimaatverbond Inspiratiesdag GRATIS bijwonen. Aanmelden voor deze dag kunt u doen via deze link of de groene button hieronder. Annuleren na aanmelden is gratis tot 29 januari 2019. Afmelden tot 24 januari is gratis. Voor afmeldingen tussen 25 en 29 januari 2019 brengen wij € 50,- excl. btw in rekening. Op 30 en 31 januari bedragen de kosten voor afmelding € 100,- excl. btw. 


 

Beschikbare data

Workshops

Klimaatverbond Inspiratiedag

Klimaatverbond Inspiratiedag

Op donderdag 31 januari 2019 organiseert Klimaatverbond Nederland de Klimaatverbond Inspiratiedag. Hoe maakt u van de #klimaatcrisis een kans voor de lokale democratie? Wat beweegt ‘burgers’ eigenlijk en hoe organiseert u geslaagde partnerschappen met burgers, markt en overheid? 

Lees verder
De Basics van Bewonersparticipatie

De Basics van Bewonersparticipatie

Je staat voor de opgave aan de slag te gaan met aardgasvrij en andere zaken rondom de energietransitie. Je vraagt je af: "Hoe krijgen we bewoners mee?" Het is misschien wel de meest gestelde vraag bij de energietransitie. Wij beginnen met andere vragen.

Lees verder
Route naar aardgasvrije wijken

Route naar aardgasvrije wijken

Beeld je in dat je zelf de bewoner bent die van het aardgas af moet en ga met die bril op het gesprek aan over de route naar een aardgasvrije wijk. Na deelname aan het spel zal er meer inzicht zijn in rolverdelingen en verantwoordelijkheden rondom het afkoppelen van aardgas in de woonwijk. Doe jij mee?

Lees verder
Samen met bewoners op klimaatavontuur

Samen met bewoners op klimaatavontuur

Aan de gang met warmteplannen, windvisies, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES) betekent samen aan de gang met bewoners. Voor een breed draagvlak moeten bewoners namelijk al in een vroeg stadium betrokken worden in plannen. De cruciale vraag is: Hoe doe je dat?

Lees verder

Klimaatverbond Nederland