Samen met bewoners op klimaatavontuur: Warmteplannen, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES)

Met het nieuwe klimaatakkoord wordt duidelijk dat bewoners in een vroeg stadium bij de plannen betrokken moeten worden. Voor gasvrije wijken & dorpen en bij wind op land is een goede relatie met verschillende soorten bewoners nodig. De cruciale vraag is: Hoe doe je dat?

Wij hebben een verhalend model ontwikkeld dat zowel aansluit op de leefwereld van mensen als op jouw organisatieprocessen en zo voortgang geeft. Met deze werkplaats helpen we jou om in jouw project samen te werken met bewoners. 

Waarom SAMEN met bewoners op klimaatavontuur?

De klimaattransitie is een complexe verandering en zit vol onzekerheden, ook voor bewoners. Dat vraagt om samen leren en samen op avontuur gaan. Wij zien dat het gesprek met bewoners wordt uitgesteld totdat er een heldere propositie is of versimpeld tot een marketing en communicatieplan. We horen dat professionals bang zijn voor de weerstand van bewoners. Er is wantrouwen van bewoners richting de overheid en woede over warmtenetten. De energietransitie vraagt duidelijk niet enkel technische- en economische- maar ook sociale innovaties. Wij helpen je om aan te sluiten bij de weerstand en bij de bruis in de samenleving. Wij helpen je mensen te verbinden en te werken met inclusie.

Maar bewoners willen toch helemaal niet meepraten? Daar hebben we ook geen geld voor!

In ons werk hebben wij geleerd dat mensen wel degelijk bereid zijn om mee te werken aan deze transitie. Zowel koplopers als middengroepen en laatbloeiers. Als je maar begint in hun eigen leven en een relatie met ze opbouwt.

We horen vaak dat er geen geld is voor sociale processen. Maar deze kosten zijn een fractie van de totale investeringen. Bovendien verdienen partijen deze kosten aan de achterkant terug, omdat het kosten van vertraging, procederen of afstel uitspaart. Het gaat er om budgetten anders in te richten.

Een verhalend model waarmee jij meteen aan de slag gaat!

De uitdaging is om samen te werken met bewoners binnen de onzekerheden van de klimaattransitie. Wij hebben een verhalend model ontwikkeld dat voortgang geeft in de klimaattransitie. Veranderprocessen verlopen namelijk als een verhaal: niet planbaar maar stap voor stap vol obstakels, draken en helpers. Wie heeft er welke rol en positie in jouw project? Wat is een goede (volg)orde? We gaan met de methode van systemisch werken laten zien hoe de rijke informatie uit deze verhalen jou kansen biedt om met bewoners samen te werken. En we helpen jou om meteen met jouw project aan de slag te gaan.

Voor wie is deze workshop?

De werkplaats is geschikt voor bestuurders, programmaleiders en beleidsmedewerkers betrokken bij warmteplannen, aardgasvrije wijken, regionale of gemeentelijke energieplannen, en grootschalige opwek zoals wind op land projecten.


  

Programma

Welkom

Willen

Wat is jouw rol; welke soorten bewoners wil je spreken en wat vinden zij belangrijk; hoe ga je om met onzekerheden?
●       Oefening  1: Neem je eigen rol; Luisteren om een goed verhaal te vertellen

Kunnen

Hoe spreek je met bewoners; hoe maak je een integraal plan voor het gebied?
●       Oefening 2: Praten met verschillende soorten bewoners en wat ze echt belangrijk vinden

Pauze + lunch

Durven

Welke risico’s moeten mensen nemen; hoe verdeel je lusten en lasten?
●       Oefening 3:  Beproevingen en moed; voorbij energie-armoede

Doen

Hoe blijf je leren van gebruikerservaringen; hoe groeien bewoners tot ambassadeurs?
●       Oefening 4: Leren van de inventiviteit van bewoners

Afronding


Workshopleiders

Kirsten Notten luistert naar levensechte verhalen van bewoners. Zo gaf ze tijdens de nationale energiedialoog vorm aan participatie en sociale innovatie. Jarenlang heeft ze aan strategische processen bij de overheid gewerkt. Nu verbindt ze mensen met verhalen voor sterke lokale netwerken en maakt ruimte in beleid voor de leefwereld van mensen.

Ariane Lelieveld is pionier van het eerste uur. Ze heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en adviseren voor en met bewoners of collectieven rondom vraagstukken zoals energie, groen, mobiliteit en nieuwe economie. Bewoners weten heel goed hoe zij willen wonen. Ze verwachten eerlijke en onafhankelijke antwoorden op de complexe vraagstukken van de nieuwe wereld.

Marianne Zuur is programmamaker, facilitator en systemisch coach. Ze brengt bewoners, ondernemers en ambtenaren met elkaar in contact en samen in beweging. Marianne werkte 20 jaar in beleid bij het Ministerie van Economische Zaken o.a. bij wind op land projecten en 10 jaar als facilitator en coach. Als sociaal ondernemer begeleidt ze groepsprocessen en verandertrajecten voor klimaat en energie. Zo wil ze bewoners, stakeholders en diverse invalshoeken verbinden.

In duo's begeleiden zij de werkplaats “Samen met bewoners op Klimaatavontuur”. Zij hebben ieder een brede ervaring in sociale innovatie en bewonersparticipatie in de energietransitie en opereren zowel op lokaal als op landelijk niveau.


Prijs

De kosten van de workshop zijn:

  • € 500,- excl. btw / € 605,- incl. btw (voor niet-leden Klimaatverbond Nederland)
  • € 400,- excl. btw / € 484,- incl. btw (voor leden Klimaatverbond Nederland, kijk hier of je gemeente lid is)

De training gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Er is plek voor maximaal 16 deelnemers.

Wil jij met je team, wijk of je stakeholders en bewoners aan de slag? Dat kan. Neem contact met ons op voor een werkplaats die past bij jouw vraag.


Datum

De workshop staat gepland op:

  • Vrijdag 9 november 2018 van 10.00 - 16.30 uur  
    Arthur van Schendelstraat 500, te Utrecht.               Meld je hier aan

Meer informatie over deze workshop kunt u opvragen per mail: klimaatacademie@klimaatverbond.nl of bel met 088-0238900.


Workshops

Samen met bewoners op klimaatavontuur: Warmteplannen, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES)

Samen met bewoners op klimaatavontuur: Warmteplannen, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES)

Met het nieuwe klimaatakkoord wordt duidelijk dat bewoners in een vroeg stadium bij de plannen betrokken moeten worden. Voor gasvrije wijken & dorpen en bij wind op land is een goede relatie met verschillende soorten bewoners nodig. De cruciale vraag is: Hoe doe je dat?

Lees verder
Gedragsverandering inzetten voor een duurzame gemeentelijke organisatie

Gedragsverandering inzetten voor een duurzame gemeentelijke organisatie

Jullie organisatie wil graag verduurzamen: uw gemeente wil graag het goede voorbeeld geven en duurzaam werken past in de opgestelde klimaatdoelstellingen. Maar hoe pak je dit aan? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers actief bijdragen? In deze workshop zetten we inzichten uit de gedragspsychologie in om samen tot een actieplan te komen waarmee je vandaag nog kan beginnen.

Lees verder
Klimaatwarming-ups: 1-daagse cursussen over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

Klimaatwarming-ups: 1-daagse cursussen over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

De Klimaatwarming-ups zijn eendaagse workshops verdeeld over twee actuele thema's: aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast). Thema’s die in toenemende mate tot vragen van bezorgde burgers zullen leiden en die om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek vragen. Wat moet je weten over deze onderwerpen en wat kan je als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden?

Lees verder
Route naar aardgasvrije wijken

Route naar aardgasvrije wijken

Nederland wil naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Dat betekent o.a. dat er ca. 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld gaan worden; een hele opgave. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol als regisseur; denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk etc. De workshop "Route naar een aardgasvrije wijk"  geeft inzicht in de rolverdelingen en verantwoordelijkheden. Tijdens het spel stippelen gemeenten samen met hun 'transitiepartners'  een route uit naar een aardgasvrije wijk. Daarbij wordt al doende inzichtelijk welke acties door welke partijen op welk moment in het proces genomen zouden moeten worden en wie daarbij de lead heeft. 

Lees verder

Klimaatverbond Nederland