Samen met bewoners op klimaatavontuur: grootschalige opwek & wind op land

In  'Samen met bewoners op klimaatavontuur' zetten we de bewoners centraal en helpen we jou om samen te werken met bewoners. We maken gebruik van storytelling en systemisch werk. Eigen verhalen van bewoners geven inzicht in hun dagelijks leven en beleving. Systemisch werk legt patronen bloot en helpt posities te verhelderen. Zo gaan we samen aan de slag.

Samen met bewoners op klimaatavontuur

Bang zijn voor de weerstand van bewoners. Wantrouwen van bewoners richting de overheid. Woede over warmtenetten. Gesprekken met bewoners uitstellen totdat er een heldere propositie is. Enkel koplopers aan tafel krijgen. Het zijn zomaar wat uitdagingen die wij in ons werk tegenkomen. De energietransitie vraagt niet enkel technische- en economische- maar ook sociale innovaties.

Workshop Grootschalige opwek & wind op land

Windenergie, geothermie en andere grootschalige opwek van hernieuwbare energie is noodzakelijk om klimaatdoelen te halen. Maar wind op land en andere grootschalige opwek ontmoeten vaak georganiseerde tegenstanders. Het is belangrijk om de beleving van omwonenden te begrijpen en vroeg met ze in gesprek te gaan. Een goede relatie met bewoners vermindert het risico op vertraging en verbetert de kwaliteit van het project. Hoe doe je dat? Met deze masterclass helpen we jou om samen te werken met bewoners.

Juist de betrokkenheid van bewoners maakt het verschil of een project wel of niet zal slagen.

In ons werk met de overgang naar andere energiebronnen hebben wij geleerd dat mensen wel degelijk bereid zijn om mee te werken aan deze transitie. Zowel koplopers als middengroepen en laatbloeiers. Als je maar begint in hun eigen leven en een relatie met ze opbouwt.

Afronding

Storytelling en systemisch werken

Om dit voor elkaar te krijgen, is een open en flexibele houding nodig. Daarom gebruiken we storytelling met verhalen uit de praktijk en systemisch werken. Deze methoden:

 • ondersteunen het gezamenlijke leerproces van de betrokken partijen.
 • maken het werken met onzekerheden tot een gezamenlijk avontuur.
 • bieden houvast om stap voor stap concreet aan de slag te gaan.

Deze workshop is geschikt voor bestuurders, programmaleiders en beleidsmedewerkers betrokken bij de energietransitie. 

De workshop is er in 2 varianten. Naast de workshop 'burgerparticipatie bij grootschalige opwek & wind op land' is er ook een workshop over 'bewonersparticipatie bij aardgasvrije wijken' (lees meer).


Programma

Welkom

 • Beginnen aan het klimaatavontuur: Wat is jouw rol; welke soorten bewoners wil je spreken en wat vinden zij belangrijk?
  • Oefening  1: Neem je eigen rol en vertel een goed verhaal
 • Een nieuwe wereld verkennen: Hoe spreek je met bewoners; hoe maak je een integraal plan voor het gebied?
  • Oefening 2: Praten met verschillende soorten bewoners en wat ze echt belangrijk vinden

Pauze + lunch

 • Transformatie: Welke risico’s moeten mensen nemen; hoe verdeel je lusten en lasten?
  • Oefening 3:  Beproevingen en moed
 • Waarmaken: Hoe blijf je leren van gebruikerservaringen; hoe groeien bewoners tot ambassadeurs?
  • Oefening 4: Leren van de inventiviteit van bewoners

Workshopbegeleiders

Kirsten Notten luistert naar levensechte verhalen van bewoners o.a. tijdens de nationale energiedialoog en gaf hiermee vorm aan sociale innovatie. Jarenlang heeft ze aan strategische processen bij de overheid gewerkt. Nu wil ze met storytelling mensen verbinden en ruimte maken in beleid voor de leefwereld van mensen.

Ariane Lelieveld heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en adviseren voor en met bewoners of collectieven rondom vraagstukken zoals energie, groen, mobiliteit en nieuwe economie. Bewoners weten heel goed hoe zij willen wonen en verwachten eerlijke onafhankelijke antwoorden op de complexe vraagstukken van de nieuwe wereld.

Marianne Zuur is programmamaker, facilitator en systemisch coach. Ze brengt bewoners, ondernemers en ambtenaren met elkaar in contact en samen in beweging. Marianne werkte 20 jaar in beleid bij het Ministerie van Economische Zaken o.a. bij wind op land projecten en 10 jaar als facilitator en coach. Als sociaal ondernemer begeleidt ze groepsprocessen en verandertrajecten voor klimaat en energie. Zo wil ze bewoners, stakeholders en diverse invalshoeken verbinden.

In duo's begeleiden zij de masterclass “Samen met bewoners op Klimaatavontuur”. Zij hebben ieder een brede ervaring in sociale innovatie en bewonersparticipatie in de energietransitie en opereren zowel op lokaal als op landelijk niveau.


Prijs

De kosten van de workshop zijn:

 • € 600,- excl. btw / € 726,- incl. btw (voor niet-leden Klimaatverbond Nederland)
 • € 520,- excl. btw / € 629,20 incl. btw (voor leden Klimaatverbond Nederland, kijk hier of je gemeente lid is)

Het minimaal aantal deelnemers is 8 personen.


Data

Informeert naar de data en mogelijkheden van deze workshop via: klimaatacademie@klimaatverbond.nl. 

Workshops

Samen met bewoners op klimaatavontuur: grootschalige opwek & wind op land

Samen met bewoners op klimaatavontuur: grootschalige opwek & wind op land

In  'Samen met bewoners op klimaatavontuur' zetten we de bewoners centraal en helpen we jou om samen te werken met bewoners. We maken gebruik van storytelling en systemisch werk. Eigen verhalen van bewoners geven inzicht in hun dagelijks leven en beleving. Systemisch werk legt patronen bloot en helpt posities te verhelderen. Zo gaan we samen aan de slag.

Lees verder
Gedragsverandering voor een beter klimaat

Gedragsverandering voor een beter klimaat

Jullie organisatie wil graag verduurzamen: dit past bij het gestelde doel om in 20130 klimaatneutraal te zijn en  vindt  het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Maar hoe pak je dit aan? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers actief bijdragen? In deze workshop zetten we inzichten uit de gedragspsychologie in om samen tot een actieplan te komen waarmee je vandaag nog kan beginnen.

Lees verder
Klimaatwarming-ups: 1-daagse cursussen over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

Klimaatwarming-ups: 1-daagse cursussen over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie

De Klimaatwarming-ups zijn eendaagse workshops verdeeld over twee actuele thema's: aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast). Thema’s die in toenemende mate tot vragen van bezorgde burgers zullen leiden en die om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek vragen. Wat moet je weten over deze onderwerpen en wat kan je als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden?

Lees verder
Route naar aardgasvrije wijken

Route naar aardgasvrije wijken

Nederland wil naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Dat betekent o.a. dat er ca. 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld gaan worden; een hele opgave. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol als regisseur; denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk etc. De workshop "Route naar een aardgasvrije wijk"  geeft inzicht in de rolverdelingen en verantwoordelijkheden. Tijdens het spel stippelen gemeenten samen met hun 'transitiepartners'  een route uit naar een aardgasvrije wijk. Daarbij wordt al doende inzichtelijk welke acties door welke partijen op welk moment in het proces genomen zouden moeten worden en wie daarbij de lead heeft. 

Lees verder

Klimaatverbond Nederland