Route naar aardgasvrije wijken

Beeld je in dat je zelf de bewoner bent die van het aardgas af moet en ga met die bril op het gesprek aan over de route naar een aardgasvrije wijk. Na deelname aan het spel zal er meer inzicht zijn in rolverdelingen en verantwoordelijkheden rondom het afkoppelen van aardgas in de woonwijk. Doe jij mee?

Het spel Route naar een aardgasvrije wijk geeft inzicht in rolverdelingen en verantwoordelijkheden rondom het afkoppelen van aardgas in een woonwijk. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol; denk aan het betrekken van bewoners, woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk et cetera. Onder begeleiding van Marjo Kroese, workshopleider van Klimaatverbond Nederland verplaatst u zich in bewoners en gaan we als deelnemers op zoek naar antwoorden op de vraag “Wie doet wat, wanneer, waarom en met wie in de route naar een aardgasvrije wijk?”


Wat is het spel

Het spel Route naar een aardgasvrije wijk verbeeldt met spelkaarten de route van actoren en acties richting een aardgasvrije wijk. De opdracht aan de deelnemers van het spel is om in overleg met elkaar de volgende vragen te beantwoorden: “Wie doet wat, wanneer, waarom, met wie samen en in welke volgorde in het bepalen van een route naar een aardgasvrije wijk?” Dat zijn een hoop vragen en het is dan ook best een opgave om antwoorden te vinden die al doende leiden tot een route met een start en een finish.
Voorafgaand aan het kaartspel krijgen deelnemers eerst een opdracht om zichzelf in een bewoner te verplaatsen. Uiteindelijk krijgen we namelijk allemaal persoonlijk te maken met het aardgasvrij worden. Bovendien is het voor het spel en in de praktijk van belang om vanuit de bewoner te kunnen denken. In een setting met professionals blijkt dit minder eenvoudig te zijn dan het lijkt.


Doel van het spel

Het doel is om inzicht te krijgen in het grote aantal actoren dat betrokken is bij de transitie naar een aardgasvrije wijk en de prominente rol van bewoners daarbij. Daarnaast geeft het spel een beeld van de dingen die op kortere en langere termijn gedaan moeten worden en wie daarbij verantwoordelijk is.


Voor wie is het spel

Het spel is bedoeld voor professionals van gemeenten, provincies, woningcorporaties, netbeheerders en bewonersorganisaties en andere ‘partners in transitie’. Voor het spelen met bewoners die voor het eerst met het onderwerp van doen hebben op grotere informatieavonden, blijkt het vaak te complex en is het minder geschikt. Voor bewoners die al bezig zijn in een kleiner werkgroepverband, kan het tot nieuwe inzichten leiden.


Voorbeelden van de inzet van het spel

We spelen het spel altijd met minimaal 5 en maximaal 10 personen per spelset.
We spelen het spel vaak in opdracht van gemeenten die samen met andere partners een start willen maken met aardgasvrije wijken om een eerste idee te krijgen van wat er moet gebeuren, wat ieders rol is en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Hierbij koppelen we het spel aan een uitgebreide sessie van een dagdeel, waarin we uitgebreid kunnen bespreken wat er te doen staat. Marjo Kroese van Klimaatverbond Nederland begeleidt deze sessies.

Verder spelen we het spel ook met groepen op evenementen, zoals de netwerkdag van IGEV, waar ruim 60 mensen deelnamen aan het spel in 7 verschillende groepen, bij het Evenement HIER opgewekt, en op een dag van HIER verwarmt en Klimaatverbond Nederland samen.
Daarnaast spelen we bij interne bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld bij de VNG en bij een teamsessie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 
Onlangs hebben we een aantal ‘Klimaatwarming-ups’ afgesloten, speciaal bedoeld voor (nieuwe) wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren, waarbij een dagdeel ging over aardgasvrije wijken en een dagdeel over klimaatadaptatie.
In alle gevallen maken we een programma op maat, afhankelijk van context, doelgroep en gegeven tijd.


Workshopbegeleider

Marjo Kroese: deskundige op het gebied van aardgasvrije wijken en van de vragen, stappen, knelpunten en wijzen van aanpak die daarbij komen kijken. Zij heeft het spel “Route naar een aardgasvrije wijk” ontwikkeld, dat inmiddels in vele grote en kleine gemeenten met professionals en bewoners wordt gespeeld om meer inzicht te krijgen in het proces, de actoren en de nodige acties.


Prijs

Deze workshop wordt in overleg met u op maat georganiseerd. Een offerte is op te vragen via klimaatacademie@klimaatverbond.nl. We maken dan een voorstel op maat met bijbehorende kostenbegroting. Voor leden van Klimaatverbond Nederland hebben we een aantrekkelijke korting.


Workshops

De Basics van Bewonersparticipatie

De Basics van Bewonersparticipatie

Je staat voor de opgave aan de slag te gaan met aardgasvrij en andere zaken rondom de energietransitie. Je vraagt je af: "Hoe krijgen we bewoners mee?" Het is misschien wel de meest gestelde vraag bij de energietransitie. Wij beginnen met andere vragen.

Lees verder
Route naar aardgasvrije wijken

Route naar aardgasvrije wijken

Beeld je in dat je zelf de bewoner bent die van het aardgas af moet en ga met die bril op het gesprek aan over de route naar een aardgasvrije wijk. Na deelname aan het spel zal er meer inzicht zijn in rolverdelingen en verantwoordelijkheden rondom het afkoppelen van aardgas in de woonwijk. Doe jij mee?

Lees verder
Samen met bewoners op klimaatavontuur

Samen met bewoners op klimaatavontuur

Aan de gang met warmteplannen, windvisies, wijkplannen en regionale energie strategieën (RES) betekent samen aan de gang met bewoners. Voor een breed draagvlak moeten bewoners namelijk al in een vroeg stadium betrokken worden in plannen. De cruciale vraag is: Hoe doe je dat?

Lees verder
Gedragsverandering inzetten voor een duurzame gemeentelijke organisatie

Gedragsverandering inzetten voor een duurzame gemeentelijke organisatie

Jullie organisatie wil graag verduurzamen: uw gemeente wil graag het goede voorbeeld geven en duurzaam werken past in de opgestelde klimaatdoelstellingen. Maar hoe pak je dit aan? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers actief bijdragen? In deze workshop zetten we inzichten uit de gedragspsychologie in om samen tot een actieplan te komen waarmee je vandaag nog kan beginnen.

Lees verder

Klimaatverbond Nederland