Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Klimaatverbond Nederland pleit voor versnelling van de invoering van maatregelen om hittelast te beperken. Het is van belang dat gemeenten een lokaal hitteplan opstellen, waarbinnen lokale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van 'voor-hitte-kwetsbare mensen' hun samenwerking intensiveren en activiteiten opvoeren tijdens een hitteperiode.

Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie: "Veel geld hoeft dat niet te kosten. Het zijn zulke eenvoudige maatregelen die levens redden, zoals voldoende drinken en koelen. Je wil als samenleving toch niet dat er honderden mensen per week meer overlijden dan nodig?”

Bekijk hieronder het volledige interview met Madeleen Helmer over dit onderwerp op Radio 1. 
(klik op de foto op af te spelen)

Gemeenten aan zet tegen hitte

De pieken van hitte blijken nóg extremer, constateert het KNMI. Het gaat twee keer zo hard dan de modellen voorspelden. De realiteit leert ons ook dat hitte meer domeinen raakt dan gedacht. Gezondheidszorg, ruimtelijke inrichting, landbouw, evenementen, recreatiegebieden; de hitte heeft steeds meer impact op ons leven. De gemeenten zijn aan zet om die impact van (extreme) hitte goed in kaart te brengen met betrekking tot hun energietransitie- en klimaatadaptatiebeleid. 

In de hittegolfweek van juli 2019 zijn opnieuw meer mensen overleden dan in een normale zomerweek: 400 meer. Vooral onder de 80-plussers was de sterfte beduidend hoger. Behalve de toename van sterfgevallen constateert het Radboud UMC in Nijmegen, dat het aantal opnames op de spoedeisende hulp ook toeneemt tijdens extreme hitte. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen, maar ook om andere kwetsbare groepen. Onder de allerjongsten en patiënten met psychische problemen is bijvoorbeeld sprake van een toename van gezondheidsklachten.

Wilt u aan de slag met een lokaal hitteplan of met de aanpak van de koeltevraag binnen de energietranstie, neem dan contact op met Klimaatverbond Nederland: info@klimaatverbond.nl / 088-0238900 of organiseer aan bijeenkomst behulp van Margot Ribberink en Madeleen Helmer, zie Drieluik Klimaatadaptatie op deze website.

Publicaties

Stijgende energievraag door toename airco’s

Stijgende energievraag door toename airco’s

De hittegolfen van de afgelopen jaren zorgen voor koeltebehoefte. Om de hitte te bestrijden hebben we in Nederland deze zomer massaal airco’s en ventilatoren aangeschaft. Omdat deze apparaten tijdens extreme hitte echter op volle toeren draaien, stijgt hiermee ook de energievraag. Uit onderzoek van Klimaatverbond Nederland blijkt dat overheden deze extra energievraag amper tot niet in beeld hebben. “En dat is zorgelijk”, stelt Jan Engels, kwartiermaker van Klimaatverbond Nederland.

Lees verder
Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Urgentie voor invoering lokale hitteplannen

Klimaatverbond Nederland pleit voor versnelling van de invoering van maatregelen om hittelast te beperken. Het is van belang dat gemeenten een lokaal hitteplan opstellen, waarbinnen lokale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van 'voor-hitte-kwetsbare mensen' hun samenwerking intensiveren en activiteiten opvoeren tijdens een hitteperiode.

Lees verder
Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

Burgerrapport ‘Meedenken om mee te doen’

De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie.

Lees verder
Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Ruggengraat voor het klimaat: Hoe maken we onze scholen sneller duurzaam?’

Het programma van de Green Deal Scholen is op de eindmeting na nagenoeg afgerond. Een nieuw initiatief gaat van start, want het werk is nog niet af. De intenties zijn goed, er is volop aandacht voor duurzaamheid bij schoolbesturen. De koplopers zijn uit de startblokken. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om schaal te realiseren, volume te bereiken en een complex spelersveld grootschalig in beweging te krijgen richting realisatie van duurzaamheid. 

Lees verder

Klimaatverbond Nederland